Jak Państwo zgłoszą mi błąd? Jakie są metody powiadamiania?

Jak sobie Państwo życzą. Możemy wysłać wiadomość e-mail, SMS, poinformować przez Telegram, Facebook Messenger, Skype, wysyłając osobiste wiadomości Vkontakte, także możemy zadzwonić pod Państwa numer, możemy wywołać Państwa skrypt i wysłać do niego stan strony. Państwo mogą również dowiedzieć się o błędzie z kanału RSS stanów strony.

Pytania dotyczące tematu
Czym są powiadomienia HTTP? Jak ustawić? Co Państwo przekazują, kiedy odbywa się połączenie?
Do ilu kontaktów najlepiej wysłać powiadomienie?
Do ilu kontaktów można wysłać powiadomienie jednocześnie?
Czy Państwo powiadomią mi, kiedy moja strona znów zacznie działać?
wrócić do kategorii Pytania dotyczące powiadomień wrócić do sekcji głównej "FAQ"