Czym są powiadomienia HTTP? Jak ustawić? Co Państwo przekazują, kiedy odbywa się połączenie?

Powiadomienia HTTP to rodzaj powiadomienia o błędzie lub przywróceniu działania. Wywołujemy Państwa skrypt (w przypadku wystąpienia błędu lub przywrócenia działania strony) metodą GET i przekazujemy mu status strony. Na podstawie tej informacji skrypt może wykonywać swoje działania, np. przenieść obciążenie na inny serwer, przeciążyć serwer itp.

Dodając powiadomienia HTTP na swoim koncie, należy podać pełny adres skryptu, na przykład site.pl/script.php oraz sekretny kod (klucz), który będzie służyć jako hasło. Państwo muszą sprawdzać to hasło podczas wywoływania skryptu, jeżeli będzie pasować, to skrypt został wywołany przez nas.

Wywołanie Państwa skryptu wygląda w następujący sposób:

https://site.pl/script.php?key=lkasdlkQQSaDAsdjh72HDSl26s&mid=1&status=0&date=1637365708

key=lkasdlkQQSaDAsdjh72HDSl26s – sekretny klucz. Jest generowany jako Państwa tajny kod (który Państwo zaznaczyli podczas dodania kontaktu), id (przekazywany podczas połączenia), status (przekazywany podczas połączenia), date (podczas połączenia). Wszystko wpisuje się w jednej linii bez spacji i znaków, zaszyfrowane funkcją md5.

Państwo muszą po swojej stronie wygenerować ten klucz, używając swojego hasła i danych, otrzymanych podczas połączenia. Porównać z tym, co przyszło od nas w parametrze key. Jeżeli się zbiega, to wszystko działa prawidłowo, zapytanie zostało wysłane przez nas.

id=1 to jest id Państwa zadania, którego dotyczy wysłane zapytanie. Można go zobaczyć na koncie na liście zadań.

status=0 to kod błędu. Wyjaśnienie kodów błędów znajduje się na stronie kodów błędów.

date=1637365708 to godzina wystąpienia błędu w timestamp. W odpowiedzi Państwa skrypt powinien zwrócić 200OK (w nagłówkach odpowiedzi serwera). To znaczy, że w zasadzie można niczego nie zwracać, jeżeli podczas połączenia zwróciło 200OK od serwera, to uważamy, że zapytanie zostało wykonane. Jeżeli nie ma odpowiedzi lub wróciło nie 200OK, powtórzymy zapytanie ponownie.

Jeżeli w tym przypadku także nie ma odpowiedzi 200OK w ciągu 8 sekund, kończymy wywołanie Państwa skryptu.

Pytania dotyczące tematu
Do ilu kontaktów najlepiej wysłać powiadomienie?
Do ilu kontaktów można wysłać powiadomienie jednocześnie?
Czy Państwo powiadomią mi, kiedy moja strona znów zacznie działać?
Jak Państwo zgłoszą mi błąd? Jakie są metody powiadamiania?
wrócić do kategorii Pytania dotyczące powiadomień wrócić do sekcji głównej "FAQ"